NAKAP LK

Cílem projektu je podpořit některé z intervencí, které byly naplánovány ve schváleném Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I.  Projekt je realizován na základě partnerství Libereckého kraje a 24 středních škol (za současného zapojení základních škol), IQLANDIE, o.p.s., 4 pedagogicko-psychologických poraden a Krajské vědecké knihovny v Liberci.

Gymnázium F. X. Šaldy zajišťuje projektové dny pro žáky základních škol a kroužky podporující samostatnou práci žáků při tvorbě seminárních, resp. maturitních prací a prací SOČ.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498
Název projektu: Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I (NAKAP LK I)
Název projektu anglicky: Carrying out the Regional Action Plan for Education Development in Liberec Region I
Datum zahájení projektu: 1. července 2018
Datum ukončení projektu: 31. srpna 2020
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání


Projekt NAKAP LK I je spolufinancován Evropskou unií.

Nabídka kroužků pro žáky gymnázia