O nás

Budova Gymnázia F. X. ŠaldyGymnázium F. X. Šaldy je nejstarším českým gymnáziem v Liberci. Po vzniku Československé republiky rozhodlo Ministerstvo školství a národní osvěty o otevření Českého státního reformního reálného gymnasia v Liberci. Pravidelné vyučování bylo zahájeno v září 1919. V roce 1946 získala škola název Státní reálné gymnasium F. X. Šaldy podle významného českého literárního vědce, literárního kritika a spisovatele, který se v Liberci narodil. Od svého vzniku vystřídalo gymnázium několikrát svou budovu. Poslední stěhování se uskutečnilo v roce 1986, kdy škola získala nově postavenou budovu v Partyzánské ulici. Přečtěte si více o naší historii.

Gymnaziální sbor Cum DecoreStudijní možnosti na Gymnáziu F. X. Šaldy jsou rozmanité. Jsou přijímáni žáci po 5. třídě ZŠ na osmileté studium, žáci po 7. třídě ZŠ na šestileté dvojjazyčné studium a žáci po 9. třídě ZŠ na čtyřleté studium. Studium je vždy zakončeno maturitou. Studenti čtyřletého studia mohou  výběrem volitelných předmětů v posledních dvou letech studia ještě posílit ty obory, o které se zajímají. Osmileté studium je prvních šest let charakterizováno jako všeobecné, ale poslední dva roky studia mají studenti také možnost výběrem volitelných předmětů rozhodnout o svém studijním zaměření.

O dobré úrovni výuky na Gymnáziu F. X. Šaldy svědčí i vysoké počty přijatých studentů na vysoké školy. Ze všech zájemců o vysokoškolské studium je to téměř 90% přijatých.

Studenti na Dnech poznáváníStudenti Gymnázia F. X. Šaldy se aktivně účastní i mimoškolních akcí. Několikrát se představili libereckému publiku jako dobří herci, zpěváci a muzikanti v divadelních hrách a muzikálech, které s nimi nastudovali jejich učitelé. Výtvarné práce studentů je možno zhlédnout nejen na chodbách budovy Gymnázia F. X. Šaldy, ale i na veřejných výstavách. Velmi úspěšný, i na celorepublikové úrovni, je pěvecký sbor Cum decore, který na škole působí od roku 1991. Škola poskytuje studentům mnoho možností aktivně a zajímavě trávit volný čas, např. mezi malými debrujáry, v debatním klubu, v počítačovém nebo sportovním klubu, v keramickém kroužku, a při pořádání různých akcí jako je oslava Dne studentů „Fjodorův sen“, nebo letní tábor „Ratab“, nebo přehlídka celoroční činnosti Gymnázia F. X. Šaldy a vyhlášení cen pro nejúspěšnější studenty „Šaldovy voči“.