Publikace "Rozmluvy G" v prodeji!

Publikace „Rozmluvy G: 90 let / 90 příběhů Gymnázia F. X. Šaldy“, s jejímž obsahem již byli čtenáři seznámeni na tomto webu i v denním tisku, je již v prodeji.

Koupit ji lze na těchto místech:

  • v sekretariátu Gymnázia F. X. Šaldy,
  • po dohodě od jakéhokoliv (ochotného) studenta Gymnázia F. X. Šaldy,
  • v knihkupectví U Antonína, Kostelní 7, 460 59 Liberec  (prodejna je v centru Liberce naproti kostelu sv. Antonína Velkého; otevírací doba po–pá: 9:00–18:00, so: 9:00–12:00)
  • poštou na dobírku; objednávky emailem na adrese sekretariat@gfxs.cz, popř. poštou na adrese Gymnázium F. X. Šaldy, Partyzánská 530/3, 460 01 Liberec 11

Cena publikace je ve všech případech stejná: 250,– Kč.

Zde objednat

Publikace Rozmluvy GŠárka Šimková, Jan Goll, Tereza Beková (editoři)
Rozmluvy G: 90 let / 90 příběhů Gymnázia F. X. Šaldy

Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci bylo založeno před 90 lety. V letech 2009–2010 rozmlouvaly studentské týmy s jeho 90 absolventy. Nešlo o výběr „90 nejlepších z nejlepších“, nýbrž o vzorek osobností tvořený napříč různými obdobími studia a napříč profesním zaměřením.
Na stránkách publikace se tak potkávají herci a umělci s předními matematiky a přírodovědci; filozofové se sportovci; aktivní i bývalí politici s kritiky politického dění; státní úředníci a diplomaté s těmi, kteří v neziskových organizacích bojují s byrokracií.
Čtenář si doplní mediální obraz politiků, herců či moderátorů. Osobnosti známé jen v kruzích zasvěcených jej zase pozvou do tajemných světů částicové fyziky, patologie nebo třeba lingvistiky.
Rozsáhlá publikace je výsledkem 2 roky trvajícího projektu, je dokladem o užití moderních vyučovacích metod v gymnáziu a je svědectvím o vzájemné kooperaci a neopakovatelném soužití studentů a pedagogů. Kniha vzdává hold gymnáziu – bezedné studnici talentů různých oborů a zaměření, jednomu z posledních symbolů univerzálního vzdělání a velkého odkazu antické minulosti.


288 stran – 45 AA – bohatá fotografická dokumentace
ISBN 80-903729-2-9
Doporučená cena: 250,– Kč.

Ukázka z publikace: Rozmluva s prof. MUDr. Cyrilem Höschlem, DrSc., FRCPsych. (pdf, 1,5 MB)