Poskytování informací - výroční zpráva

GYMNÁZIUM F. X. ŠALDY, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zpráva je sestavena na základě povinnosti vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím v platném znění, dále jen zákona

Činnost v oblasti poskytování informací v roce 2016

 1. Nebyla podána žádná žádost o informace.
 2. Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.
 3. Organizace neobdržela žádný rozsudek soudu.
 4. S organizací neproběhlo žádné řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona.
 5. K uplatňování tohoto zákona jsou zveřejňovány informace dle § 5 odst. 1 písmeno a až g zákona, a to na nástěnce v přízemí školy.

V Liberci dne 3. 1. 2017

Mgr. Václav Ulvr
ředitel gymnázia


Činnost v oblasti poskytování informací v roce 2015

 1. Nebyla podána žádná žádost o informace.
 2. Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.
 3. Organizace neobdržela žádný rozsudek soudu.
 4. S organizací neproběhlo žádné řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona.
 5. K uplatňování tohoto zákona jsou zveřejňovány informace dle § 5 odst. 1 písmeno a až g zákona, a to na nástěnce v přízemí školy.

V Liberci dne 4. 1. 2016

Mgr. Václav Ulvr
ředitel gymnázia

Činnost v oblasti poskytování informací v roce 2014

 1. Nebyla podána žádná žádost o informace.
 2. Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.
 3. Organizace neobdržela žádný rozsudek soudu.
 4. S organizací neproběhlo žádné řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona.
 5. K uplatňování tohoto zákona jsou zveřejňovány informace dle § 5 odst. 1 písmeno a až g zákona, a to na nástěnce v přízemí školy.

V Liberci dne 5. 1. 2015

Mgr. Václav Ulvr
ředitel gymnázia

Činnost v oblasti poskytování informací v roce 2013

 1. Nebyla podána žádná žádost o informace.
 2. Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.
 3. Organizace neobdržela žádný rozsudek soudu.
 4. S organizací neproběhlo žádné řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona.
 5. K uplatňování tohoto zákona jsou zveřejňovány informace dle § 5 odst. 1 písmeno a až g zákona, a to na nástěnce v přízemí školy.

V Liberci dne 2. 1. 2014

Mgr. Václav Ulvr
ředitel gymnázia

Činnost v oblasti poskytování informací v roce 2012

 1. Nebyla podána žádná žádost o informace.
 2. Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.
 3. Organizace neobdržela žádný rozsudek soudu.
 4. S organizací neproběhlo žádné řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona.
 5. K uplatňování tohoto zákona jsou zveřejňovány informace dle § 5 odst. 1 písmeno a až g zákona, a to na nástěnce v přízemí školy.

V Liberci dne 2. 1. 2013

Mgr. Marcela Danajovičová
pověřená řízením školy

Činnost v oblasti poskytování informací v roce 2011

 1. Nebyla podána žádná žádost o informace.
 2. Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.
 3. Organizace neobdržela žádný rozsudek soudu.
 4. S organizací neproběhlo žádné řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona.
 5. K uplatňování tohoto zákona jsou zveřejňovány informace dle § 5 odst. 1 písmeno a až g zákona, a to na nástěnce v přízemí školy.

V Liberci dne 4. 1. 2012

RNDr. Irena Přádná
ředitelka gymnázia