Pravidla pro práci komise

Organizátor cen shromažďuje nominace a dohlíží nad jejich úplností. Předkládá je členům komise.
Komise je 9členná a je složena ze zástupců učitelů a studentů. Předsedou komise je ředitel/ka Gymnázia F. X. Šaldy. Dalších osm členů komise je vybráno organizátorem cen GyTa tak, aby jejich rozložení a zaměření pokrývalo hodnocené kategorie. Členové musí pracovat čestně a spravedlivě.


Úkoly komise:
Její členové vybírají z nominací a sestavují tzv. užší výběr. Hlasováním pak určí vítěze v dané kategorii. Komise také rozhoduje, kolik cen bude uděleno a jaké kategorie budou oceněny. Jména laureátů jsou tajná a jsou zveřejněná až při předávání cen. Členové komise musí zachovávat mlčenlivost.
Za průběh cen GyTa zodpovídá organizátor cen.