Předmětové komise

V současné době se aktualizují verze všech webů předmětových komisí. Tyto verze budou k dispozici v průběhu školního roku.

PředmětWWW adresa
Český jazyk http://sites.google.com/a/gfxs.cz/pkcjl/
Anglický jazyk http://sites.google.com/a/gfxs.cz/pkaj/
Německý jazyk http://sites.google.com/a/gfxs.cz/pknj
Románské jazyky http://sites.google.com/a/gfxs.cz/romanskejazyky/
Ruský jazyk http://sites.google.com/a/gfxs.cz/pkrj/
Matematika http://sites.google.com/a/gfxs.cz/pkm/
Fyzika http://sites.google.com/a/gfxs.cz/pkf/
Informatika http://sites.google.com/a/gfxs.cz/pki/
Biologie http://sites.google.com/a/gfxs.cz/pkb/
Chemie http://sites.google.com/a/gfxs.cz/pkch/
Geografie http://sites.google.com/a/gfxs.cz/pkzg/
Společenské vědy http://sites.google.com/a/gfxs.cz/pksv/
Dějepis http://sites.google.com/a/gfxs.cz/pkd/
Hudební výchova http://sites.google.com/a/gfxs.cz/pkhv/
Výtvarná výchova http://sites.google.com/a/gfxs.cz/pkvv/
Tělesná výchova http://sites.google.com/a/gfxs.cz/tv/

Odkazy na původní neaktualizované stránky komisí

PředmětWWW adresa
Španělský jazyk http://web.gfxs.cz/komise/sp
Tělesná výchova http://web.gfxs.cz/komise/tv