WiFi

Ve škole jsou pro žáky určeny dvě WiFi sítě vnitřní s názvem (SSID) studenti a síť provozovaná v EU – eduroam. Tato síť umožňuje žákům připojení k WiFi síti v přípojných bodech po celé EU pod jedněmi přihlašovacími údaji, které obdrží ve škole při registraci prvního zařízení. Pravidla pro zaregistrování zařízení do obou sítí jsou stejná a uvedena níže.

Registrace a užívání školní WIFI.

1. Pro registraci je potřeba poslat na jeden z mých e-mailů (sida@gfxs.cz; vladimir.sida@student.gfxs.cz) následující údaje:

  1. Jméno
  2. Příjmení
  3. Třídu
  4. Typ zařízení (mobil, notebook – tablet)
  5. MAC (fyzickou popř WiFi) adresu zařízení (její formát je xx:xx:xx:xx:xx)

2. Při používání školní WIFI je určena pouze síť gfxs-studenti nebo eduroam a je omezeno stahování dat na 1 GB měsíčně. V případě překročení limitu, bude ukončeno používání Vašeho zařízení.

3. Při registraci, která bude potvrzena e-mailem, obdržíte klíč zabezpečení sítě (heslo) pro připojení k síti gfxs-studenti a informaci o připojení k síti eduroam. Zařízení nepřipojuje do sítě dříve, než dostanete potvrzení o registraci. Při porušení tohoto postupu bude zařízení zakázán přístup na WiFi.

Zároveň touto registrací získáváte oprávnění přistupovat po dobu studia do evropské sítě Eduroam. Přihlášení k této síti je realizováno pomocí účtu domény tak, že uživatelské jméno je vytvořeno ze jména (uz_jm), které používáte pro přihlášení k počítači ve škole (bez úvodního GFXS\) a připojíte @gfxs.cz (tzn. uz_jm@gfxs.cz). Heslo je to, které jste si nastavili ve škole pro přihlašování.
!! Heslo musí být aktualizované, tak jak je uvedeno v pravidlech pro přístup do školní počítačové sítě.!!
Bližší podrobnosti o síti Eduroam najdete na adrese
https://www.eduroam.cz/cs/uzivatel/uvod

4. Hesla udržujte v tajnosti. Pokud bude zjištěno porušení tohoto pravidla, bude ukončen přístup uživatele do sítě WIFI.

5. Každý z uživatelů má nárok registrovat jeden mobilní telefon a jeden tablet (notebook).

6. Následující komunikace bude probíhat převážně prostřednictvím vašich pracovních e-mailů ( tvar za @ je student.gfxs.cz – uz_jm@student.gfxs.cz).

9. června 2017

Mgr. Vladimír Šída
správce sítě