Společně to jde lépe

Loga ESF MSMT OPVK LK

Gymnázium F. X. Šaldy se zapojilo do grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.03 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Libereckém kraji Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost  spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

Život kolem nás se velmi zrychluje a vyžaduje od nás schopnost na změny reagovat. Důležitou roli v procesu zvládání "moderního" života má i škola. Promítá se to  do nových forem vzdělávání a výchovy, jež vyžadují od všech zaměstnanců škol větší spolupráci. Škola musí jít příkladem v tom, co učí.

Náš projekt reaguje na měnící se prostředí i roli Gymnázia F. X. Šaldy, neboť si tyto okolnosti uvědomujeme a chceme k nim přistoupit aktivně.

Projekt tvoří 6 klíčových aktivit, které jsou vzájemně propojeny a jsou určeny pro všechny zaměstnance školy. Spojujícím motivem je efektivní nastavení procesu týmové spolupráce na našem gymnáziu a získání potřebných dovedností. Vzdělávání bude probíhat ve velké skupině (70 účastníků) i v menších skupinkách v tématech týmová spolupráce, vedení porad a rozhovorů, etika jednání a právní minimum pro učitele.

Naši zkušenost chceme předat i ostatním školám formou vytvoření metodické příručky a závěrečné konference.

Odkaz na externí webové stránky projektu (provozované LK)

Intranetový portál vybudovaný v rámci projektu najdete na adrese:

https://sites.google.com/a/gfxs.cz/intranet-info/

Příručka dobré praxe nabízí techniky týmové spolupráce a uvádí kazuistiky ze školní praxe. Příspěvky jsou rozděleny do pěti tematických okruhu (Týmová spolupráce, Vedení porad a workshopů, Komunikace s veřejností, Právní minimum, Etika jednání), každé téma je doplněno obecným úvodem z per školitelů Aperty a vedení školy.

Elektronická verze má oproti tištěné verzi navíc aktivní obsah a aktivní odkazy na internetové zdroje; elektronická příloha je k ní připojena. Příručka dobré praxe je zde ke stažení: přiručka.pdf

Elektronické přílohy příručky:

Vzor techniky

Vzor kazuistiky

Návod k použití vzoru

Mapy stanovišť a postupu; vzor lístku, kontroly a značek

Vzor pozvánky na Harmonizační dny

Dotazník pro účastníky Harmonizačních dnů

Jak připravit obrazové podklady pro ofsetový tisk

Poučení žáků; návratky pro rodiče