Studium

Na naší škole se vyučuje 11 základních předmětů, které zastupují jednotlivé předmětové komise. Každý vyučující má zpracovaný ve svém předmětu pro každou třídu tematický plán. Změny rozvrhu jsou oznamovány na suplování. Nedílnou součástí studia jsou různé akce, které jsou zahrnuty v harmonogramu školního roku nebo v měsíčních plánech akcí.

Práva a povinnosti žáků upravuje Školní řád a Pravidla pro přístup do školní počítačové sítě a sítě internet, zvlášť je také upraveno omlouvání absence studentů.