Tak daleko, tak blízko!

Projekt Tak daleko, tak blízko! Gymnázia F. X. Šaldy je zaměřen především na další vzdělávání pedagogických pracovníků, a to studiem cizích jazyků (aktivita A), odborným studiem v malých skupinách (aktivita B/C) a systematickou podporou užití ICT ve výuce (aktivita E). Přímo na práci se žáky je zaměřena tandemová výuka (aktivita D) a výuka v přímé spolupráci s odborníkem z praxe (aktivita F).

Projekt navazuje na aktivity rozvíjené předchozími projekty gymnázia, a to v oblasti přírodních věd (Přírodních věd se nebojíme), v oblasti jazykového vzdělávání a zvyšování jazykové gramotnosti (Branami slov) i v oblasti organizace práce (Společně to jde lépe).

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007876
Název projektu: Tak daleko, tak blízko!
Název projektu anglicky: Faraway, So Close!
Datum zahájení projektu: 1. ledna 2018
Datum ukončení projektu: 31. prosince 2019
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Projekt Tak daleko, tak blízko! je spolufinancován Evropskou unií.