Telefonní linky

Vedení školy

Zkratka Titul Příjmení a jméno Tel. Funkce
Ur Mgr. Ulvr Václav 842 ředitel
Sa
Sanmann Andreas 482710660 vedoucí německého oddělení
Mgr. Voženílek Jan 864 zástupce ředitele
Sm Mgr. Suchomelová Jana 856 zástupkyně ředitele

Pedagogičtí pracovníci

Do jednotlivých kabinetů vedou přímé telefonní linky 482 429 xxx

Zkratka Titul Příjmení a jméno Tel. Funkce web Třída
Bi Mgr. Bicková Lucie 866Bk PhDr. Blažková Radka, Ph.D. 867

2. N
Bu Mgr. Buchalová Ivana 849

tercie
Če Mgr. Černyševská Lena 866


Ei Mgr. Eisenhammerová Eva 853

sekunda
Fa Mgr. Fantová Štěpánka 852

sexta
Gi Gillhoff Kathrin 867


Ha PaedDr. Havrdová Markéta 858

Hv Mgr. Hlaváčková Eva 851


Hl Mgr. Hloušek Vojtěch 854

2. B
Hr Mgr. Hriníková Tereza 855


RNDr. Hrnčířová Jana 850

4. B
Hz Mgr. Hrůza Petr 844


J RNDr. Jandíková Věra 850

1. A
Jr Mgr. Jirovský Jiří 855

4. N
Kl Bc. Klebanová Kateřina 853


Kn
Knaup Heinrich Hermann 867


Ko Mgr. Kocián Michal 860

3. A
Ks Mgr. Kostincová Zuzana 861


Kt Mgr.
Kubištová Zuzana 858

kvarta
Kb Mgr.
Kubelková Zuzana
rodičovská dovolená

Ku Mgr. Kuglerová Jindra 853


Le Mgr. Leierová Klára 859


Mgr
Luštický Martin


prima
Ly Mgr. Lysičan Adam 847

4. A
Mgr. Lysičanová Karolína 844

2. A
Mi Mgr. Minster Tomáš 855

oktáva
My Bc. Mooney Kirsty 855


Ne Mgr. Neubauerová Jana 852


Ni
Nicolai Maria 867


Ou Mgr. Ouhelová Ivana 851


Oh Mgr. Ouhrabka Jakub 866 preventista

6. N
Pa Mgr. Panoš Stanislav Ph. D. 849


Pz
Pelz Karin 867


Pe Mgr. Pěnička Vítězslav 849 ICT metodik
3. B
Po Mgr. Podzimková Ivana 849 preventistka
kvinta
Pk Ing. Pokorná Blanka 852


Eh Mgr. Poláková Eva 852 mateřská dovolená

Re Mgr. Reinišová Zuzana 859


Sa
Sanmann Andreas 868


Se
Mgr. Sedláková Věra 854


Sp Mgr Soukupová Iveta
mateřská dovolená

Sm Mgr. Suchomelová Jana 856 výchovná poradkyně

Mgr.
Svrčková Hana 852


Ša Mgr. Šatava Vladimír 860

3. N
Šd Mgr. Šída Vladimír 862


Šk Mgr. Šimková Šárka 844


Ší Mgr. Šípová Renata 851 výchovná poradkyně
1. N
Šo Mgr. Šorsák Vladimír 861


Šp Bc. Špidlenová Kristýna 859


Š Mgr. Šulcová Olga 858


Šu Mgr. Šulcová Jitka 847

1. B
Tr
Taibr Pavel 854


Tm Mgr. Tůmová Hana 858


Ur Mgr. Ulvr Václav 842 ředitel

PhDr. Ulvrová Martina 852


Va Mgr. Vaníčková Petra 852


Vk Mgr. Vaňková Jana 850

septima
Ve Mgr. Velecká Renata 847

5. N
Vi MgA. Vinšová Dagmar 866


Mgr. Voženílek Jan 864 zástupce ředitele web
Mgr. Voženílková Radka 854 mateřská dovolená

Ostatní zaměstnanci

Příjmení a jméno Tel. Funkce
Tučková Markéta 841 sekretářka, mzdová účetní
Monika Susková 845 sekretářka německého oddělení
Kopal Tomáš
školník, topič, zahradník
Štěpánková Kateřina 846 účetní
Slavíková Helena 840 hospodářka
Benková Iva 857 knihovnice
Mgr. Šída Vladimír 862 správce počítačové sítě
Mgr. Pěnička Vítězslav 849 správce počítačové sítě

Externí pracovníci

Mgr. Jirsáková Anna psych. konzultantka (každé úterý)