Teorie v praxi

Cílem projektu je propojení teoretických znalostí z přírodovědných předmětů s praktickými možnostmi jejich využití.
Projekt je zaměřen na žáky, kteří si mají při výuce přírodovědných a odborných předmětů osvojit náročnou problematiku týkající se fyzikálních jevů, chemických dějů či stavby objektů. Zde často dochází vzhledem k náročnosti na představivost pouze k povrchnímu pochopení podstaty věci, neboť chybí možnosti, jak teoretické příklady demonstrovat prakticky.
Propojení teorie a praxe bude realizováno na konkrétních příkladech z vybraných výzkumných úkolů, čímž dojde jak k naplnění původního záměru projektu, propojit teorii s praxí, tak k seznámení žáků s aktuálními problémy řešenými v průmyslu i v oblasti základního výzkumu.
Tato koncepce projektu poskytne žákům mimo jiné i pohled na možnosti vlastní realizace v praxi a může být i vodítkem pro jejich rozhodování o dalším studiu či volbě zaměření.
Podobný projekt nebyl z důvodu vybavenosti laboratoří dosud nikdy realizován.

Další informace:               http://cxi.tul.cz/projekty-vav/teorie-v-praxi.html