Maturity 2020

Aktuality

Maturanti, kteří podali žádost o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka certifikátem a příslušné dokumenty doručili v originálu, mají připravené rozhodnutí ředitele školy k vyzvednutí na sekretariátu.

Maturanti, kteří požádali o nahrazení zkoušky certifikátem, ale požadované dokumenty doručili e-mailem (dle instrukcí), doručí škole originál žádosti a úředně ověřenou kopii certifikátu do 21. 5. 2020. Až na základě takových dokumentů bude vydáno rozhodnutí ředitele. Pozn. Termín prodloužen vyhláškou.

Gymnázium – čtyřleté a osmileté studium

Matematika+

  • nepovinná výběrová zkouška pro žáky závěrečných maturitních ročníků
  • přihlásit se můžete v termínu od 2. do 31. ledna 2020 prostřednictvím Výsledkového portálu žáka (https://vpz.cermat.cz)
  • katalog požadavků naleznete zde
  • výsledek této zkoušky nemá žádný vliv na výsledek maturitní zkoušky a nebude uveden na maturitním vysvědčení, jako doklad o absolvování zkoušky obdrží žáci Výpis výsledků didaktického testu z Matematiky+ elektronicky podepsaný e-mailem
  • seznam fakult vysokých škol, které v roce 2019 zohledňovaly úspěšné absolvování této zkoušky.

Společná část

Další informace najdete na www.cermat.cz.

Profilová část

Témata pro ústní maturitní zkoušku

Maturitní zkouška formou obhajoby maturitní práce

Maturitní zkouška formou písemné zkoušky

Dvojjazyčné gymnázium – šestileté studium

  • Maturitní komise 6. N

Společná část

Další informace na www.cermat.cz.

Profilová část

Témata pro ústní maturitní zkoušku