Maturity 2019


    Gymnázium – čtyřleté a osmileté studium

Matematika+

  • nepovinná výběrová zkouška pro žáky závěrečných maturitních ročníků
  • proběhne v pondělí 6. 1. 2019 od 10.00 ve spádové škole
  • přihlásit se můžete v termínu od 2. do 15. ledna 2019 prostřednictvím Výsledkového portálu žáka (https://vpz.cermat.cz)
  • katalog požadavků naleznete zde
  • výsledek této zkoušky nemá žádný vliv na výsledek maturitní zkoušky a nebude uveden na maturitním vysvědčení, jako doklad o absolvování zkoušky obdrží žáci Výpis výsledků didaktického testu z Matematiky+ elektronicky podepsaný e-mailem
  • seznam fakult vysokých škol, které zohledňují úspěšné absolvování této zkoušky.
  • více informací najdete na http://www.novamaturita.cz/matematika-1404036723.html.

Společná část

Další informace najdete na www.novamaturita.cz.

Profilová část

Témata pro ústní maturitní zkoušku

Maturitní zkouška formou obhajoby maturitní práce

Maturitní zkouška formou písemné zkoušky

Dvojjazyčné gymnázium – šestileté studium

Společná část

Další informace na www.novamaturita.cz.

Profilová část

Témata pro ústní maturitní zkoušku