Maturitní zkoušky 2021/2022

Gymnázium – čtyřleté (79-41-K/41 Gymnázium) a osmileté (79-41-K/81 Gymnázium)

  • Informace o maturitní zkoušce (ustanovení vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění)
  • Maturitní kalendář
  • Maturitní komise 4. A, 4. B, oktáva
  • Termíny konání maturitních zkoušek

Společná část

  • Kritéria hodnocení maturitních zkoušek ve společné části MZ
  • Jednotné zkušební schéma (JZS) pro didaktické testy SČ MZ, JZS_jaro 2021_Přílohy

Více informací najdete na https://maturita.cermat.cz/

Profilová část

Témata pro ústní zkoušku profilové části MZ

Maturitní zkouška formou obhajoby maturitní práce

Maturitní zkouška formou písemné zkoušky

Dvojjazyčné gymnázium – šestileté studium (79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium)

Společná část

  • Jednotné zkušební schéma (JZS)
  • Kritéria hodnocení maturitních zkoušek ve společné části MZ

Další informace na https://maturita.cermat.cz/.

Profilová část

Témata pro ústní maturitní zkoušku