Maturitní zkoušky 2020/2021

Gymnázium – čtyřleté (79-41-K/41 Gymnázium) a osmileté (79-41-K/81 Gymnázium)

Dokumenty budou postupně doplňovány.

  • Informace o maturitní zkoušce, podrobné informace na www.cermat.cz.
  • Maturitní kalendář
  • Jednotné zkušební schéma (JZS) pro didaktické testy SČ MZ
  • Maturitní komise 4. A, 4. B, oktáva
  • Termíny a podmínky konání maturitních zkoušek

Matematika rozšiřující


Společná část

Další informace najdete na www.cermat.cz.

Profilová část

Témata pro ústní maturitní zkoušku

Maturitní zkouška formou obhajoby maturitní práce

Maturitní zkouška formou písemné zkoušky

Dvojjazyčné gymnázium – šestileté studium (79-41-K/610 Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce

Společná část

Další informace na www.cermat.cz.

Profilová část

  • Pravidla hodnocení profilových zkoušek MZ – česká část

Témata pro ústní maturitní zkoušku