Sdružení rodičů, studentů a přátel školy při Gymnáziu F. X. Šaldy v Liberci, z. s.

Název
Sdružení rodičů, studentů a přátel školy při Gymnáziu F. X. Šaldy v Liberci, z. s.
Adresa
Partyzánská 530/3, Liberec 11, 460 01
IČO
46749012
bankovní spojení
2500705436/2010
Statutární zástupce
Mgr. Kamila Novotná
Kontaktní osoba
Mgr. Jana Suchomelová
telefon
482 429 856
e-mail
jana.suchomelova@gfxs.cz

Stanovy SRSPŠ při Gymnáziu F. X. Šaldy, z. s.

Stanovy, pdf (345 kB)

Složení výboru spolku:

Předsedkyně
Mgr. Kamila Novotná
Členové
MUDr. Eva Bučková
Ing. Marie Knoppová
Mgr. Zuzana Kubištová
Mgr. Jana Suchomelová
Ing. Naděžda Vojtíšková
Stanislav Žák

Revizní komise
Lenka Henzlová
Ing. Kateřina Feckaničová
MUDr. Pavla Hromádková

Formuláře:

Žádanka o úhradu

Darovací smlouvaValná hromada 12. 11. 2020

Pozvánka na Valnou hromadu, která se koná dne 12. 11. 2020 od 16.45 on-line v prostředí Google Meet.

Usnesení

Hospodaření v roce 2019

Návrh rozpočtu na rok 2021

Čerpání rozpočtu k uvedenému datu